logga
  • bildtop.jpg

Fåren

Besättningen består av 370 renrasiga gotlandsfår , 3o leicestertackor och 35 vit dorper/vit dorperkorsningar.
Besättningen är maedi-visna fri, har F-status och är ansluten till Gård & Djurhälsan.

För närvarande har vi 13 avelsbaggar, 8 av dem härstammar från gården och de övriga är Hultets Dynamit, Sindarve Leo, Alltidhults Malte och leicesterbaggen Grävelsta Gunnar.

Både när vi köper in och sparar eget avelsmaterial är vi noga med att inte välja allt efter utseendet på pälsen, för oss är det viktigt att baggen inte är enuppfödd eller har för liten och tunn kropp.

Tackorna betäcks i oktober-november då de kommit hem från betena och blivit klippta.
Under vintern vistas de inomhus i en luftig ligghall och utfodras med fullfoder via foderband, ett system som är väldigt lättarbetat och tidbesparande. 
I januari scannas och klipps tackorna, och i april börjar årets mest insatskrävande tid, nämligen lamningen!
I maj när flocken utökats till ca 1200 individer fyller de sin uppgift som betesvårdare på 200 ha naturbetesmark runt Hovdala Slott i Hässleholms kommun.

Lammen mönstras av en rekommenderad mönstrare i juli-augusti samtidigt som de avvänjes från sina mödrar.
Tacklamm och bagglamm får sedan var för sig beta vallåterväxt för att hinna bli slaktmogna i tid.
Så är det dags att välja ut de nya avelsdjuren. Tacklamm som är 2-födda med bra pälsegenskaper och höga index sparas till egen rekrytering eller försäljning och bagglamm som ser ut att vara något extra tas ut för att tas till riksbedömningen, och de bästa av dem säljer vi hemmifrån och på auktion.

De lamm som inte säljs som avelsdjur eller stannar kvar på gården som egen rekrytering skickas till slakt mellan september till första halvan av december.
Eftersom vi tar tillbaka alla lammskinn för egen försäljning vill vi ha så god kvalitet på dem som möjligt och den sjunker ju längre man måste behålla lammen under vintern.

till toppen av sidan

   
  facebook;